A plébános életútja

1947-ben a Szeged melletti Röszkén született. A kecskeméti Piarista Gimnáziumban „Princeps Juventus” kitüntetéssel érettségizett. Teológiai tanulmányit a szegedi Hittudományi Fõiskolán végezte.
1971. 04. 14-én történt a pappá szentelése. A szentelés elõtt egy évig diakónusként kisegített Békésen. Káplánként szolgált: Ásotthalmon (1971-1975), itt újra indította az iskolai hitoktatást és ifjúsági csoportot szervezett; és Apátfalván (1975-1980), itt minden osztályban külön volt iskolai hittan, de párhuzamosan templomi hitoktatás is folyt. Itt is mûködött ifjúsági csoport.
1979 õszén hittanári vizsgát tett. 1980-ban Debrecenbe került. Fõ feladata a Svetits hittanári szolgálata (1980-1996), a nõvérek lelkipásztori ellátása. Kisegítõ lelkészként a Szent Annán is tevékenykedik. Összetartja az ifjúsági csoportokat és a felnõtt Biblia csoportot. 1984-tõl, évente ifjúsági találkozót szervez a Szent Anna templomban. Az egyházi iskolák közül elsõként a Svetitsben érettségizhetnek a diákok hittanból. 1986-tól sikerül elérnie, hogy az ökumenikus imahét egy napja a Szent Annában kerül megrendezésre. 1988 februárjában, Debrecenben elsõként fogadja a Szent Annán az erdélyi menekülteket. 1989 karácsonyán így születik meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja. 1990-ben részt vesz az elsõ (újra szabad) csíksomlyói zarándoklaton a gyimesi csángókkal. 1991-ben a katolikus egyház részérõl õ a debreceni pápalátogatás szervezõje. A rendszerváltás utáni elsõ szabad városvezetésben az Etikai Bizottság külsõ szakértõjeként vesz részt. A Szentlélek indítására a debreceni Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagjaival „Sziklára Épített Ház” néven alapítványt hoznak létre. Az Alapítvány elnökeként (természetesen másokkal együtt) szervezi a gyimesfelsõloki zarándokház, majd iskola építését. 1993-ban, a Szentatya által alapított új, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye első püspökének kérésére megszervezi a püspökszentelést, majd kialakítja az egyházmegyei központot, püspökséget. Püspöki helynökként, 1994-tõl irodaigazgatóként az egyházmegyei hivatalba kerül. 1995-1996-ban irányítja a nyíregyházi Lelkipásztori Központ építését. 1996-ban a Vatikánból megkapja a pápai káplán címet. 1996 õszén a Debrecen-tócóskerti Szent Család kápolna lelkészségére kap kinevezést, hogy építsen fel a lakótelepen egy templomot. A templomszentelésre 1998. augusztus 15-én került sor. A megyéspüspök megalapítja a Szent Család Plébániát, és elsõ plébánosaként kinevezi a templomépítõ lelkészt. Az új plébánián hamarosan megszervezi a Képviselõ Családok Testületét. Már a templomépítés közben akolitusokat avattat, hogy segítségére legyenek a lelkipásztori munkában. 1998. végén megbízást kap az egyházmegye millenniumi (Borbíró téri Megtestesülés) templomának felépítésére. A templom felszentelése 2000. augusztus 19-én megtörténik. 2000. augusztusának elején, fõleg a képviselõ családokkal, millenniumi zarándoklatra indul Rómába. 2001. tavaszán megkezdheti régi álmának megvalósítását, egy egyházi szociális otthon és hospice ház építésének elõkészítését.