A Szent Család Templom 2015-évi beszámolója 2015.12.31.

Először is adjunk hálát Istennek az elmúlt, 2015-ös évben kapott kegyelmekért.

Plébániánk eseményeiről folyamatos tájékoztatást ad a havonta megjelenő, tizenhetedik évfolyamába lépő saját kis lapunk, a Tócói Harangszó.

Közösségünk életébe betekinthet bárki a világhálón is: http://szentcsalad.dnyem.huhonlapunkon, ahol újságunk és a heti hirdetések is olvashatóak.

A közösség lelkipásztoraiként – szeretnénk megköszönni, a hitoktatóknak, akolitusoknak, képviselő testületi tagoknak, hogy jó munkatársaink voltak a plébániai feladatok ellátásában. Ugyancsak itt szeretnék köszönetet mondani az egyházi hozzájárulást rendszeresen befizetőknek és azoknak, akik adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlották, valamint a mindennapi szentmisén résztvevőknek, az otthonaikban egyházukért imádkozó és szenvedéseiket felajánló betegeknek, hogy anyagi és lelki támogatásukkal hozzájárultak közösségünk építéséhez.

Plébániánk gazdasági helyzetéről néhány tájékoztató adat. A decemberi be és kifizetések még nincsenek lekönyvelve.

Adósságunk nincsen, a felhasználható pénzünk (a bankban és a pénztárban, november 30-án) összesen: 1.424.300 Ft. (egy millióval több, mint 2014-ben)

2015. december végéig beérkezett 999.900 Ft egyházi hozzájárulás (160 ezerrel kevesebb, mint 2014-ben) és bejött 2.215.950 Ft persely pénz. (8 ezerrel kevesebb, mint 2014-ben), és 2.120.000 Ft adomány (620 ezerrel több, mint 2014-ben).

A felajánlott 1%-ból: 5.523.000 Ft hitéleti támogatást kaptunk. (2.155 ezerrel többet, mint 2014-ben)

Kifizettünk 1.138.000 Ft gázszámlát (214 ezerrel kevesebbet, mint 2014-ben), és 162.630 Ft villanyszámlát. (100 ezerrel kevesebbet, mint 2014-ben)

Civil alkalmazottak részére 1.680.000 Ft-ot. fizettünk ki. (4.098 ezerrel kevesebbet, mint 2014-ben)

Papok illetményeként 3.059.600 Ft-ot fizettünk ki. (718.200-al többet, mint 2014-ben).

Néhány statisztikai adat:

Keresztelés: Templomunkban 9 főt kereszteltünk. 4 lányt és 5 fiút.

Elsőáldozás: 7 elsőáldozónk volt, ebből 3 lány és 4 fiú

Esküvő: Templomunkban 6 pár kötött házasságot.

Temetés: Plébániánk területéről 14 temetést kértek. Ebből 6 nő és 8 férfi. Közülük ketten részesültek szentségekben.