A Szent Család Templom 2014-évi beszámolója 2014.12.31.

Először is adjunk hálát Istennek az elmúlt, 2014-es évben kapott kegyelmekért.

Plébániánk eseményeiről folyamatos tájékoztatást ad a havonta megjelenő, tizenhatodik évfolyamába lépő saját kis lapunk, a Tócói Harangszó.

Plébániánk egész életébe betekinthet bárki a világhálón is: http://szentcsalad.dnyem.hu

címen elérhető, megújult honlapunkon, ahol újságunk és a heti hirdetések is olvashatóak.

A közösség lelkipásztoraiként – a közreműködőknek is (akolitusok, hitoktatók, testületi tagok, lelkiségi csoportok tagjai, akik áldozatok árán is befizetik az egyházi hozzájárulásukat, akik a katolikus egyháznak ajánlják fel adójuk 1%-át) szeretnénk megköszönni, hogy jó munkatársaink voltak a plébániai feladatok ellátásában.

Plébániánk gazdasági helyzete:

Adósságunk nincsen, de a felhasználható pénzünk (a bankban és a pénztárban) összesen: 437.250 Ft.

2014. december végéig befizettek 1.159.895 Ft. egyházi-hozzájárulást (80 ezerrel többet, mint 2013-ban)

és bejött 2.224.000 Ft. perselypénz. (100 ezerrel több, mint 2013-ban), és 1.495.810 Ft adomány (668 ezerrel több, mint 2013-ban).

A felajánlott 1%-ból: 3.368.000 Ft hitéleti támogatást kaptunk.

Hitoktatásra 2.420.426 állami támogatást kaptunk.

Kifizettünk 1.351.044 Ft gázszámlát (300 ezerrel kevesebbet, mint 2013-ban)

és 262.587 Ft villanyszámlát. (120 ezerrel többet, mint 2013-ban)

Civil dolgozók részére 5.778.360 Ft-ot. fizettünk ki.

Papok illetményeként 2.341.400 Ft-ot fizettünk ki.

Néhány statisztikai adat:

Keresztelés: Templomunkban 18 főt kereszteltünk. 11 lányt és 7 fiút.

Elsőáldozás: 7 elsőáldozónk volt, ebből 3 lány és 4 fiú

Bérmálás: 15 bérmálkozónk volt, ebből 5 lány és 10 fiú

Esküvő: Templomunkban 5 pár kötött házasságot.

Temetés: Plébániánk területéről 6 temetést kértek. Ebből 4 nő és 2 férfi.

Közülük egy sem részesült szentségekben.