A Szent Család Templom 2017-évi beszámolója 2017.12.31.

Az elmúlt évre visszatekintve álljon itt most néhány statisztikai adat:

Köszönjük az egyházi hozzájárulásként befizetett 1.018.400 és a perselybe tett 2.162.575, valamint az adományként befizetett 1.960.670 forintot. Közösségünk tagjainak nagylelkűsége miatt ebben az évben sem keletkezett tartozásunk. Ki tudtuk fizetni a legjelentősebb tételt, a templomfűtést biztosító 1.612.035 Ft gázszámlát és az egyéb közüzemi költségeket. Erre az évre áthúzódott a 2016-ban nyert 3 milliós pályázatunk megvalósítása és elszámolása. Egyházmegyei segítséggel sikerült végre a szentély fölötti kupola felújítása, aminek következtében esős időben is használhatóbb a templomunk, a két rétegű borítás mellett már nem olyan hangos és a nyári meleget is mérsékeli, a téli időben pedig hatékonyabb lehet a fűtés.

2017-ben 13 főt kereszteltünk, ebből 5 lány és 8 fiú

                   3 fiú elsőáldozónk volt

                   4 párt eskettünk

 Plébániánk területéről 6 temetést kértek, 4 nőt és két férfit temettünk, sajnos, közülük csak ketten vették fel a betegek szentségét.