A Szent Család Templom 2018-évi beszámolója 2018.12.31.

Hálát adunk, hogy ebben az évben, templomunk felszentelésének 20. évfordulójára ki tudtuk festeni templomunkat. Hálát adunk Németh István atya újmiséjéért és azért a nagy kegyelemért, hogy ebben az évben, ha a görögkatolikusok szentmiséit is beleszámítjuk, több mint 800 szentmise volt templomunkban. Hálát adunk azokért az istenélményekért, amelyeket templomunkban élhettek át papok és hívek.

Hitéleti adatok:

Keresztségben részesült:   7  ebből  6    lány  1   fiú

Elsőáldozó:     4 fiú

Bérmálás: 8 ebből 5 lány 3 fiú

Házasság:  1, mindkét fél katolikus vallású.

Halott: 5          ebből   3 nő,    2 férfi,   2 szentségekkel ellátott

Gazdasági adatok:

Az idei évben a filiáktól függetlenül, csak a központi plébánia adatai szerepelnek a beszámolóban.

A részletes adatokat majd a költségvetés fogja tartalmazni.

 Jelentősebb bevételek:

Egyházi adó: 1 145 525

Persely: 1 989 245

Szertartás: 95 000

Adomány: 1 549 000 ebből 861 000 templomfestésre

Hitéleti tám: 7 164 300

Templom festésre egyházmegyei támogatás:   5 000 000

Nagyobb kiadások:

Templomfestés: 5 934 393

Élelem:    559 540     

Gáz:        986 226

Villany:   154 364

Víz:          93 608

Bérek: 6 296 000

Tényleges egyenlegünk:

Pénztárban: 301 045

Bankban: 181 688

Összesen: 482 733