2019. 03. 24. – 31. Nagyböjt harmadik hete

1. Hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony-, Urunk születésének hírüladása ünnepe lesz. A Megtestesülés templomának este 6 órakor kezdődő búcsúi szentmiséjére szeretettel várják az itteni híveket is.

2. Csütörtökön a szentmise után hitbeli felzárkóztatóra várjuk az érdeklődőket.

3. Pénteken este fél 6-kor kezdjük a keresztutat.

4. Jövő vasárnap, az örvendezés vasárnapján, lehet virágozni az oltárt és az ének kíséretén kívül is szólhat az orgona.

5. Közösségünk nagyböjti lelkigyakorlata április 12-14. napjain lesz, a virágvasárnapot megelőző pénteken és szombaton este, valamint a virágvasárnapi délelőtti szentmisén. A lelkigyakorlatot Varga Lóránt atya vezeti.

6. Virágvasárnap és nagypénteken, szeretnénk énekelni a passiót. Akik szívesen vállalnak szóló-, vagy karéneklést, jelentkezzenek a kántornál.

7. A szentsír- és templomunk húsvéti virágozására, díszítésére adományokat köszönettel fogadunk a sekrestyében.

„Vedd le sarudat a lábadról,

mert a hely ahol állsz, szent föld.”