2019. 04. 07. – 14. Nagyböjt ötödik hete

1. (Szombaton és vasárnap a mise elején!) A vasárnapi perselygyűjtést a Szentföldön élő keresztények és kegyhelyek támogatására továbbítjuk.

2. Csütörtökön a szentmise után hitbeli felzárkóztatóra várjuk az érdeklődőket.

3. Pénteken este fél 6-kor keresztúttal kezdjük nagyböjti lelkigyakorlatunkat. A lelkigyakorlatos beszédek a péntek és szombat esti, valamint a virágvasárnapi szentmisében hangzanak el. A lelkigyakorlatot Varga Lóránt atya vezeti, aki egy hónapig plébániánk káplánja volt.

4. Jövő vasárnap a barkaszentelést a régi kápolnánk előtti téren 9 órakor kezdjük. Virágvasárnapi körmenettel onnan vonulunk ide a templomba.

A városi barkaszentelés délután 4 órakor kezdődik a Déri téren (a Múzeum előtt), onnan vonulunk a Kossuth térre és bekapcsolódunk a városi keresztútba. A program plakátja a hirdetőtáblán megtekinthető.

5. Köszönjük a rászorulók részére hozott tartós élelmiszer adományokat! Április hónap első szombatján (ma/tegnap), karitatív csoportunk kiosztotta a nehéz helyzetben lévő családoknak.

6. Virágvasárnap és nagypénteken, a Passió énekléséhez énekeseket keresünk. Akik szívesen vállalnak szóló-, vagy karéneklést, jelentkezzenek a kántornál.

7. A szentsír- és templomunk húsvéti virágozására, díszítésére adományokat köszönettel fogadunk a sekrestyében.

„Menj, de többé ne vétkezzél!”