2019. 04. 14. – 21. Nagyhét

1. Virágvasárnap a barkaszentelést 9 órakor a régi kápolnánk előtti téren kezdjük, és onnan vonulunk a szentelt ágakkal a templomba. A városi barkaszentelés délután 4 órakor kezdődik a Déri téren (a Múzeum előtt), onnan vonulnak a Kossuth térre, ahonnan indul a városi keresztút. A program plakátja a hirdetőtáblán megtekinthető.

2. Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor kezdődik Nyíregyházán az olajszentelési mise. Az utolsó vacsora emlékmiséjét este 6-kor kezdjük itt a templomban. A szentmise után virrasztást tartunk az Oltáriszentség őrzési helyén.

3. Nagypénteken ne feledkezzünk meg a szigorú böjtről! Délután fél 6-kor kezdjük a keresztutat és utána a nagypénteki szertartást.

4. Nagyszombaton este 8 órakor kezdjük a húsvéti Vigília-szertartást. Virrasztó szertartásunk közben most felnőtt keresztelés is lesz. A szentmise után (ha nem zuhog az eső), a templom körül feltámadási körmenetet végzünk. A körmenetről visszaérkezve, megszenteljük a húsvéti ételeket.

5. Húsvét napján az ünnepi szentmise reggel 9 órakor kezdődik. Ennek a szentmisének a végén is lesz ételszentelés.

6. Köszönjük a múlt vasárnapi, minden eddiginél bőkezűbb adakozást a Szentföld javára.

7. A csíksomlyói pápai misére induló autóbuszokon, néhány – egészségügyi okok miatt – visszalépő helyére, még lehet jelentkezni. A jelentkezéskor 10 ezer forint befizetése szükséges.

8. A szentsír- és templomunk húsvéti virágozására, díszítésére adományokat köszönettel fogadunk a sekrestyében.

„Jézus – megalázta önmagát

és engedelmes lett a halálig,

mégpedig a kereszthalálig.”